Op deze Omgevingskaart zijn verschillende thema's zoals Geluid, Lucht en Gevaarlijke stoffen samengebracht. Deze hebben ook allemaal een eigen kaart (opent in een nieuw venster):

Bedrijven en instellingen
Geluidsbelasting Drechtsteden (inzoomen maakt deze kaartlaag zichtbaar)
Geluidsgezoneerde gebieden
Gevaarlijke stoffen - Transport
Luchtkwaliteit