Wat laat deze kaart zien?

Deze kaart laat de ligging van de wettelijk gezoneerde industrieterreinen zien. In de Wet geluidhinder, artikel 53 staat aan welke regels voldaan moet worden om een industrieterrein de status 'gezoneerd' te geven. Het doel van zonering is het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waarop bedrijven zijn gevestigd die veel lawaai veroorzaken (de zogenaamde (grote) lawaaimakers) van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Rondom de gezoneerde terreinen ligt een wettelijke zone. De kaartlaag waarop deze  zones zijn weergegeven is ook opgenomen in de viewer (zie kaartlaag zones gezoneerde industrieterreinen). Op de zonegrens en daar buiten mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein niet hoger zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Vink beide kaartlagen aan om een goed beeld te krijgen van de geluidzones bij gezoneerde industrieterreinen.

Op een gezoneerd terrein mogen geen geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) ontwikkeld worden.  Binnen de wettelijk vastgestelde zones van deze industrieterreinen zijn de ruimtelijke ontwikkelingen niet helemaal onmogelijk. Onderzoek naar industrielawaai is in dat geval verplicht.

Welke wijzigingen hebben we uitgevoerd?

 

Ten opzichte van de vorige versie is het volgende gewijzigd:

  • Industrieterrein Beton Arkel in Molenlanden is verwijderd.
  • Industrieterrein Wielwijk / IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam is verwijderd. 

 

Ook is de zone van het industrieterrein Kartbaan veranderd. Deze verandering is te zien op de zonekaart. 

Hoe vaak actualiseren wij deze kaart?

In ieder geval jaarlijks

Datum laatste actualisatie

10-01-2024

Voor vragen en opmerkingen neem contact op met:

De adviseurs geluid van de Unit Omgevingskwaliteit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, bereikbaar via: geluid@ozhz.nl

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De op deze kaart weergegeven aandachtsgebieden zijn zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht, maar niet te gebruiken bij een schaal kleiner dan 1:10:000. Als een ontwikkeling in de directe omgeving van de zonegrens ligt, neem altijd contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u ondanks dat toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons dan aub weten.

Bij verschillen tussen ruimtelijkeplannen.nl en deze kaart is ruimtelijkeplannen.nl leidend.

Wat laat deze kaart zien?

Deze kaart geeft de wettelijk zones aan die rondom gezoneerde industrieterreinen liggen, zoals voorgeschreven in artikel 53 van de Wet geluidhinder. De kaartlaag met gezoneerde industrieterreinen is ook opgenomen in de viewer. Vink beide kaartlagen aan om een goed beeld te krijgen van de geluidzones bij gezoneerde industrieterreinen

Het doel van zonering is het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waarop bedrijven zijn gevestigd die veel lawaai veroorzaken (de zogenaamde (grote) lawaaimakers) van de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Op de zonegrens en daar buiten mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein niet hoger zijn dan 50 dB(A).

Op een gezoneerd terrein mogen geen geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) ontwikkeld worden.  Binnen de wettelijk vastgestelde zones van deze industrieterreinen zijn de ruimtelijke ontwikkelingen niet helemaal onmogelijk. Onderzoek naar industrielawaai is in dat geval verplicht. Buiten deze wettelijke zones hoeft geen onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein. Buiten de zone is het zeker dat de geluidbelasting minder dan 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt.

Welke wijzigingen hebben we uitgevoerd?

Ten opzichte van de vorige versie (2023_06_28) hebben wij het volgende aangepast:

  • De zone van Kartbaan (Skelterbaan) in Hoeksche Waard is aangepast. De zone is nu kleiner.
  • De zone van industrieterrein Beton Arkel in Molenlanden is verwijderd.
  • De zone van industrieterrein Wielwijk / IJzergieterij in Hardinxveld Giessendam is verwijderd. 

Hoe vaak actualiseren wij deze kaart?

In ieder geval jaarlijks

Datum laatste actualisatie

10-01-2024

Voor vragen en opmerkingen neem contact op met:

De adviseurs geluid van de Unit Omgevingskwaliteit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, bereikbaar via: geluid@ozhz.nl

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De op deze kaart weergegeven aandachtsgebieden zijn zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht, maar niet te gebruiken bij een schaal kleiner dan 1:10:000. Als een ontwikkeling in de directe omgeving van de zonegrens ligt, neem altijd contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u ondanks dat toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons dan aub weten.

Bij verschillen tussen ruimtelijkeplannen.nl en deze kaart is ruimtelijkeplannen.nl leidend.