kaart route vervoer gevaarlijke stoffen

Wat kunt u op deze kaart vinden?

De kaart 'Route vervoer gevaarlijke stoffen' geeft de door de gemeente aangewezen verplichte routes voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen weer.

Waarom zijn deze routes er?

Een gemeente heeft het recht binnen haar grondgebied verplichte routes voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen aan te wijzen. Wanneer een transporteur dergelijke gevaarlijke stoffen af moet leveren, dan dient de transporteur gebruik te maken van de aangewezen route. Als hiervan afgeweken moet worden, moet ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente.

Zo'n gemeentelijk routeringsbesluit gaat alleen over de door de minister van Infrastructuur en milieu aangewezen routeplichtige stoffen. Het besluit  gaat niet over het vervoeren van gevaarlijke stoffen over aangewezen wegen van het Basisnet.

Waar kan OZHZ u bij adviseren?

Wij kunnen u adviseren over de routes voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen en we regelen ook de ontheffingen om af te mogen wijken van de route voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Actualisatie frequentie

Een maal per jaar.

Datum laatste actualisatie

17-01-2018

Contactpersoon

Mevrouw S. van den Bergh
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
s.vanden.bergh@ozhz.nl

Credits

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018.

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart betreft uitsluitend de regio Zuid-Holland Zuid.

De op deze kaart weergegeven routes 'vervoer gevaarlijke stoffen' zijn zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.