Indicatie Geluidskwaliteit Drechtsteden

 Wat kunt u op deze kaart vinden?

De kaart geeft een indicatie van de geluidskwaliteit van woningen in de Drechtsteden (met uitzondering van Alblasserdam). Hierbij is gekeken naar de hoeveelheid geluid van wegverkeer, railverkeer en industrie.

Op de kaart is indicatief per pand aangegeven wat de geluidskwaliteit is op basis van de geluidsbelasting van spoorwegen, wegen en gezoneerde industrieterreinen in de omgeving, die vanuit de Wet geluidshinder ‘zoneplichtig’ zijn.

Van welke gebieden is informatie beschikbaar?

De informatie is alleen beschikbaar van de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, omdat deze gemeenten een wettelijke verplichting hebben om de informatie te rapporteren (vanuit de EU-richtlijn omgevingslawaai). Het is belangrijk om te weten dat alleen geluidsbronnen zijn meegenomen die vanuit de Wet geluidshinder verplicht zijn om mee te nemen. In de praktijk is het mogelijk dat het aanwezige geluid anders is, of anders wordt ervaren. Dit komt onder andere doordat de geluidsbelasting is berekend (en niet gemeten), en niet alle bronnen die geluid veroorzaken mee zijn genomen. De kaart geeft de situatie weer voor 2016.

In onderstaande tabel zijn de kleuren op de kaart uitgelegd.

Kleur op de kaart

Indicatie Geluidskwaliteit

Licht blauw

Licht groen

Geel

Oranje

Rood

Paars

Grijs

Goed (<50 dB)

Redelijk (50-54 dB)

Matig (55-59 dB)     

Tamelijk slecht (60-64 dB)

Slecht (65-69 dB)    

Zeer slecht (>= 70 dB)

Geluidsongevoelig pand

Hoe vaak actualiseren we de kaart?

De genoemde indicaties voor de geluidskwaliteit zijn gebaseerd op berekeningen van de geluidsbelasting die uitgevoerd zijn in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai en betreffen het peiljaar 2016. De EU-kaarten moeten een keer in de vijf  jaar geactualiseerd worden. De verversing van deze kaart loopt hier synchroon mee.

Datum laatste actualisatie

juli 2018

Contactpersoon

De heer R.E.W. Kunkels

Senior Adviseur geluid

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

REW.Kunkels@ozhz.nl

Gebruiksbeperkingen

De informatie op deze kaart betreft uitsluitend de Drechtsteden (met uitzondering van Alblasserdam). Deze kaart zorgt voor een goede beeldvorming van de geluidskwaliteit per geluidsgevoelig pand en het daar aan gekoppelde woon- en leefklimaat.  Overige geluidsbronnen, zoals individuele bedrijven, horeca, en niet relevante wegen zijn niet meegenomen in de bepaling van de geluidsbelasting.

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart, en wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat niet correct is, bijvoorbeeld grote verschillen in kleur bij een reeks gebouwen aan dezelfde straat of weg? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Neem hiervoor contact op met de hierboven genoemde contactpersoon.