Luchtkwaliteit, stikstofdioxide (NO2), Regio Zuid-Holland Zuid

 

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit

Volgens deze afspraken moet Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat

Nederland de grenswaarden voor fijn stof (PM10 en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) tijdig haalt.

 

Voor NO2 mag de jaargemiddelde concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter

Op plekken waar in dat jaar de concentratie hoger is, moet het Rijk, provincie of een gemeente maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de te hoge concentraties. Oplossingen bestaan dan ook meestal uit maatregelen aan wegen, zoals het bevorderen van een betere doorstroming.

 

Het doel is permanente verbetering van de luchtkwaliteit

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom zijn op de kaart ook de WHO-advieswaarden aangegeven. De WHO- advieswaarde uit 2005 voor NO2 is hetzelfde als de EU-norm dus 40 µg/m³. De richtlijn voor luchtkwaliteit van WHO is op 22 september 2021 flink aangescherpt. De WHO- advieswaarde voor NO2 is nu 10 µg/m³.

 

In de regio Zuid-Holland Zuid komt nergens in 2021 de overschrijding van de NO2-norm voor

Op basis van informatie over verkeersbewegingen en diverse andere factoren (zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, aanwezigheid van bebouwing, etc.) heeft het RIVM de concentratie van NO2 berekend in 2021 op verschillende plekken. Hiervoor zijn de belangrijkste wegen bekeken. De kaart geeft hiervan een overzicht. Uit de kaart blijkt dat nergens de EU-norm voor NO2 is overschreden. De WHO-advieswaarden zijn op veel locaties overschreden.

 

Hoe vaak actualiseren wij deze kaart

Deze kaart actualiseren we jaarlijks

 

Wanneer hebben we deze kaart geactualiseerd?

We hebben deze kaart op 27-02-2023 geactualiseerd

 

Afrondingsregels

De concentraties ronden we af naar het dichtstbijzijnde hele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat een berekende jaargemiddelde waarde voor NO2 van 40,5 µg/m3 wordt afgerond naar 40 µg/m3 en dus aan de grenswaarde voldoet. Een waarde van 39,5 µg/m3 wordt overigens ook afgerond naar 40 µg/m3. Afrondingsregels staan in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In deze kaart hebben we rekening gehouden met de afrondingsregels.

 

Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) is de bron van deze gegevens

Deze gegevens zijn gedownload op: https://www.cimlk.nl/downloaden

De achterliggende data is overgenomen van de NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie 2022. De monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 15 december 2022.

 

Laat ons aub weten als u onjuiste informatie tegenkomt

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons aub weten. Neem hiervoor contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.

 

Als  u nog vragen hebt, neem contact op met:

R. Schulte

Adviseur Luchtkwaliteit

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid

rb.schulte@ozhz.nl

Luchtkwaliteit, stikstofdioxide (NO2), Regio Zuid-Holland Zuid

 

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit

Volgens deze afspraken moet Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat Nederland de grenswaarden voor fijn stof (PM10 en PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) tijdig haalt.

 

Voor NO2 mag de jaargemiddelde concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter

Op plekken waar in dat jaar de concentratie hoger is, moet het Rijk, provincie of een gemeente maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de te hoge concentraties. Oplossingen bestaan dan ook meestal uit maatregelen aan wegen, zoals het bevorderen van een betere doorstroming.

 

Het doel is permanente verbetering van de luchtkwaliteit

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom zijn op de kaart ook de WHO-advieswaarden aangegeven. De WHO- advieswaarde uit 2005 voor NO2 is hetzelfde als de EU-norm dus 40 µg/m³. De richtlijn voor luchtkwaliteit van WHO is op 22 september 2021 flink aangescherpt. De WHO- advieswaarde voor NO2 is nu 10 µg/m³.

 

In de regio Zuid-Holland Zuid komt nergens in 2030 de overschrijding van de NO2-norm voor

Op basis van informatie over verkeersbewegingen en diverse andere factoren (zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, aanwezigheid van bebouwing, etc.) heeft het RIVM de concentratie van NO2 berekend in 2030 op verschillende plekken. Hiervoor zijn de belangrijkste wegen bekeken. De kaart geeft hiervan een overzicht. Uit de kaart blijkt dat nergens de EU-norm voor NO2 is overschreden. De WHO-advieswaarden zijn op veel locaties overschreden.

 

Hoe vaak wordt deze kaart geactualiseerd

Deze kaart actualiseren we jaarlijks

 

Wanneer hebben we deze kaart geactualiseerd?

We hebben deze kaart op 27-02-2023 geactualiseerd

 

Afrondingsregels

De concentraties ronden we af naar het dichtstbijzijnde hele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat een berekende jaargemiddelde waarde voor NO2 van 40,5 µg/m3 wordt afgerond naar 40 µg/m3 en dus aan de grenswaarde voldoet. Een waarde van 39,5 µg/m3 wordt overigens ook afgerond naar 40 µg/m3. Afrondingsregels staan in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In deze kaart hebben we rekening gehouden met de afrondingsregels.

 

Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) is de bron van deze gegevens

Deze gegevens zijn gedownload op: https://www.cimlk.nl/downloaden

De achterliggende data is overgenomen van de NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie 2022. De monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 15 december 2022.

 

Laat ons aub weten als u onjuiste informatie tegenkomt

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons aub weten. Neem hiervoor contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.

 

Als  u nog vragen hebt, neem contact op met:

R. Schulte

Adviseur Luchtkwaliteit

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid

rb.schulte@ozhz.nl

Luchtkwaliteit, fijnstof, Regio Zuid-Holland Zuid

 

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit

Volgens deze afspraken moet Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat Nederland de grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) tijdig haalt.

 

Voor PM10 mag de jaargemiddelde concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter

Daarnaast geldt voor PM10 een dagnorm van 50 microgram per kubieke meter. Deze norm mag 35 keer per jaar worden overschreden. De dagnorm wordt overschreden bij een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 32 microgram per kubieke meter. 

 

Het doel is permanente verbetering van de luchtkwaliteit

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom zijn op de kaart ook de WHO-advieswaarden aangegeven. De WHO-advieswaarde voor PM10 ligt lager dan de geldende EU-norm. De WHO-advieswaarde uit 2005 voor jaargemiddelde PM10 concentratie  is 20 µg/m³. De richtlijn voor luchtkwaliteit van WHO is op 22 september 2021 flink aangescherpt. De WHO-advieswaarde voor PM10 is nu 15 µg/m³.

 

In de regio Zuid-Holland Zuid komt nergens in 2021 de overschrijding van de PM10-norm voor

Op basis van informatie over verkeersbewegingen en diverse andere factoren (zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, aanwezigheid van bebouwing) heeft het RIVM de concentratie van PM10 berekend in 2021 op verschillende plekken langs wegen. Het gaat hierbij om de belangrijkste wegen. De kaart geeft hiervan een overzicht. Uit de kaart blijkt dat nergens de EU-norm voor PM10 is overschreden. De WHO-advieswaarde is op veel locaties overschreden.

 

Hoe vaak wordt deze kaart geactualiseerd

Deze kaart actualiseren we jaarlijks

 

Wanneer hebben we deze kaart geactualiseerd?

We hebben deze kaart op 27-02-2023 geactualiseerd

 

Afrondingsregels

De concentraties ronden we af naar het dichtstbijzijnde hele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat een berekende jaargemiddelde waarde voor PM10 van 40,5 µg/m3 wordt afgerond naar 40 µg/m3 en dus aan de grenswaarde voldoet. Een waarde van 39,5 µg/m3 wordt overigens ook afgerond naar 40 µg/m3. Afrondingsregels staan in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In deze kaart hebben we rekening gehouden met de afrondingsregels.

 

Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) is de bron van deze gegevens

Deze gegevens zijn gedownload op: https://www.cimlk.nl/downloaden

De achterliggende data is overgenomen van de NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie 2022. De monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 15 december 2022.

 

Laat ons aub weten als u onjuiste informatie tegenkomt

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons aub weten. Neem hiervoor contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.

 

Als  u nog vragen hebt, neem contact op met:

R. Schulte

Adviseur Luchtkwaliteit

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid

rb.schulte@ozhz.nl

 

Luchtkwaliteit, fijn stof, Regio Zuid-Holland Zuid

 

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over de luchtkwaliteit

Volgens deze afspraken moet Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat Nederland de grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) tijdig haalt.

 

Voor PM10 mag de jaargemiddelde concentratie niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter

Daarnaast geldt voor PM10 een dagnorm van 50 microgram per kubieke meter. Deze norm mag 35 keer per jaar worden overschreden. De dagnorm wordt overschreden bij een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 32 microgram per kubieke meter. 

 

Het doel is permanente verbetering van de luchtkwaliteit

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom zijn op de kaart ook de WHO-advieswaarden aangegeven. De WHO-advieswaarde voor PM10 ligt lager dan de geldende EU-norm. De WHO-advieswaarde uit 2005 voor jaargemiddelde PM10 concentratie  is 20 µg/m³. De richtlijn voor luchtkwaliteit van WHO is op 22 september 2021 flink aangescherpt. De WHO-advieswaarde voor PM10 is nu 15 µg/m³.

 

 In de regio Zuid-Holland Zuid komt nergens in 2030 de overschrijding van de PM10-norm voor

Op basis van informatie over verkeersbewegingen en diverse andere factoren (zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, aanwezigheid van bebouwing) heeft het RIVM de concentratie van PM10 berekend in 2030 op verschillende plekken langs wegen. Het gaat hierbij om de belangrijkste wegen. De kaart geeft hiervan een overzicht. Uit de kaart blijkt dat nergens de EU-norm voor PM10 is overschreden. De WHO-advieswaarde is op veel locaties overschreden.

 

Hoe vaak wordt deze kaart geactualiseerd

Deze kaart actualiseren we jaarlijks

 

Wanneer hebben we deze kaart geactualiseerd?

We hebben deze kaart op 27-02-2023 geactualiseerd

 

Afrondingsregels

De concentraties ronden we af naar het dichtstbijzijnde hele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat een berekende jaargemiddelde waarde voor PM10 van 40,5 µg/m3 wordt afgerond naar 40 µg/m3 en dus aan de grenswaarde voldoet. Een waarde van 39,5 µg/m3 wordt overigens ook afgerond naar 40 µg/m3. Afrondingsregels staan in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In deze kaart hebben we rekening gehouden met de afrondingsregels.

 

Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) is de bron van deze gegevens

Deze gegevens zijn gedownload op: https://www.cimlk.nl/downloaden

De achterliggende data is overgenomen van de NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie 2022. De monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 15 december 2022.

 

Laat ons aub weten als u onjuiste informatie tegenkomt

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons aub weten. Neem hiervoor contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.

 

Als  u nog vragen hebt, neem contact op met:

R. Schulte

Adviseur Luchtkwaliteit

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid

rb.schulte@ozhz.nl

Luchtkwaliteit, fijn stof, Regio Zuid-Holland Zuid

 

Vanaf 1 januari 2015 gelden grenswaarden voor PM2.5

Voor het nemen van een besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning of bij het opstellen van een bestemmingsplan moet de luchtkwaliteit getoetst worden aan de grenswaarde. Voor de vergunningverlening en de ruimtelijke ordening is alleen de jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 van belang. De waarde bedraagt 25 µg/m³ (microgram per kubieke meter), bepaald als jaargemiddelde concentratie.

 

Het doel is permanente verbetering van de luchtkwaliteit

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom zijn op de kaart ook de WHO-advieswaarden aangegeven. De WHO advieswaarde voor PM2.5 ligt lager dan de geldende EU-norm. De WHO-advieswaarde uit 2005 voor jaargemiddelde PM2.5  concentratie is 10 µg/m³. De richtlijn voor luchtkwaliteit van WHO is op 22 september 2021 flink aangescherpt. De WHO-advieswaarde voor PM2.5  is nu 5 µg/m³.

 

In de regio Zuid-Holland Zuid is nergens in 2021 de norm voor PM2.5 overschreden

Deze kaart geeft de jaargemiddelde concentraties weer voor PM2,5  in 2021. De PM10- en PM2,5-concentraties hangen sterk samen. De fractie PM2,5 maakt uiteindelijk onderdeel uit van het PM10. Uit de kaart blijkt dat nergens de EU-norm voor PM2.5 is overschreden. De WHO-advieswaarde is op veel locaties overschreden.

 

Hoe vaak wordt deze kaart geactualiseerd

Deze kaart actualiseren we jaarlijks

 

Wanneer hebben we deze kaart geactualiseerd?

We hebben deze kaart op 27-02-2023 geactualiseerd

 

Afrondingsregels

De concentraties ronden we af naar het dichtstbijzijnde hele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat een berekende jaargemiddelde waarde voor PM2.5 van 25,4 µg/m3 wordt afgerond naar 25 µg/m3 en dus aan de grenswaarde voldoet. Een waarde van 25,5 µg/m3 wordt afgerond naar 26 µg/m3 en voldoet niet aan de grenswaarde. Afrondingsregels staan in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In deze kaart hebben we rekening gehouden met de afrondingsregels

 

Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) is de bron van deze gegevens

Deze gegevens zijn gedownload op: https://www.cimlk.nl/downloaden

De achterliggende data is overgenomen van de NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie 2022. De monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 15 december 2022.

 

Laat ons aub weten als u onjuiste informatie tegenkomt

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons aub weten. Neem hiervoor contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.

  

Als  u nog vragen hebt, neem contact op met:

R. Schulte

Adviseur Luchtkwaliteit

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid

rb.schulte@ozhz.nl

Luchtkwaliteit, fijn stof, Regio Zuid-Holland Zuid

 

Vanaf 1 januari 2015 gelden grenswaarden voor PM2.5

Voor het nemen van een besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning of bij het opstellen van een bestemmingsplan moet de luchtkwaliteit getoetst worden aan de grenswaarde. Voor de vergunningverlening en de ruimtelijke ordening is alleen de jaargemiddelde grenswaarde voor PM2,5 van belang. De waarde bedraagt 25 µg/m³ (microgram per kubieke meter), bepaald als jaargemiddelde concentratie.

 

Het doel is permanente verbetering van de luchtkwaliteit

'De Gezondheidsraad stelt in haar advies "Gezondheidswinst door schonere lucht" van februari 2018, dat er geen 'veilig niveau' van luchtverontreiniging is. Op basis daarvan zet het Rijk in op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO). Daarom zijn op de kaart ook de WHO-advieswaarden aangegeven. De WHO advieswaarde voor PM2.5 ligt lager dan de geldende EU-norm. De WHO-advieswaarde uit 2005 voor jaargemiddelde PM2.5  concentratie is 10 µg/m³. De richtlijn voor luchtkwaliteit van WHO is op 22 september 2021 flink aangescherpt. De WHO-advieswaarde voor PM2.5  is nu 5 µg/m³.

 

In de regio Zuid-Holland Zuid is nergens in 2030 de norm voor PM2.5 overschreden

Deze kaart geeft de jaargemiddelde concentraties weer voor PM2,5  in 2030. De PM10- en PM2,5-concentraties hangen sterk samen. De fractie PM2,5 maakt uiteindelijk onderdeel uit van het PM10. Uit de kaart blijkt dat nergens de EU-norm voor PM2.5 is overschreden. De WHO-advieswaarde is op veel locaties overschreden.

 

Hoe vaak wordt deze kaart geactualiseerd

Deze kaart actualiseren we jaarlijks

 

Wanneer hebben we deze kaart geactualiseerd?

We hebben deze kaart op 27-02-2023 geactualiseerd

 

Afrondingsregels

De concentraties ronden we af naar het dichtstbijzijnde hele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat een berekende jaargemiddelde waarde voor PM2.5 van 25,4 µg/m3 wordt afgerond naar 25 µg/m3 en dus aan de grenswaarde voldoet. Een waarde van 25,5 µg/m3 wordt afgerond naar 26 µg/m3 en voldoet niet aan de grenswaarde. Afrondingsregels staan in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In deze kaart hebben we rekening gehouden met de afrondingsregels

 

Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) is de bron van deze gegevens

Deze gegevens zijn gedownload op: https://www.cimlk.nl/downloaden

De achterliggende data is overgenomen van de NSL-monitoringstool van het ministerie van IenW, versie 2022. De monitoringsrapportage is bekend gemaakt op 15 december 2022.

 

Laat ons aub weten als u onjuiste informatie tegenkomt

De informatie op deze kaart gaat over de regio Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de inhoud van deze kaart en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, laat het ons aub weten. Neem hiervoor contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.

  

Als  u nog vragen hebt, neem contact op met:

R. Schulte

Adviseur Luchtkwaliteit

Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid

rb.schulte@ozhz.nl