Op deze kaart ziet u waar ontheffingen voor beschermde dieren- en plantensoorten zijn afgegeven door de Omgevingsdienst Haaglanden op grond van de Wet natuurbescherming. Er staan ook ontheffingen op die niet meer geldig zijn (vervallen besluiten). Bij ontheffingen zijn voorwaarden opgenomen die dieren en planten beschermen tijdens werkzaamheden of andere activiteiten.

Heeft u gegevens dat ergens dieren- of plantensoorten in gevaar zijn en u ziet geen ontheffing op de kaart? Dit kunt u bij ons melden.

Wat u nog meer moet weten over de kaart:

Meerdere soorten onder 1 ontheffing
Bij sommige ontheffingen staat nu 1 beschermde soort weergegeven. Het kan zijn dat hier ook nog andere beschermde soorten onder vallen. De combinatie van vleermuizen met vogels komt vaak voor. Op de website van Omgevingsdienst Haaglanden kunt u de volledige ontheffing vinden (zoeken op naam en adres). Hier staan alle ontheffingen en vergunningen vanaf 2017 en dus niet alleen de ontheffingen en vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming.

Ontheffing op meerdere adressen mogelijk
De ontheffing kan voor een groter gebied gelden. Bij de locatie ziet u dan meerdere adressen staan.

Ontheffing grote gebied mogelijk
De ontheffing kan voor een groter gebied gelden. Dit kan een algemeen adres zijn en staat aangegeven bij de locatie. Dit locatie ligt binnen de provincie Zuid-Holland.

Hoe herkent u een vervallen of lopende ontheffing?
Een vervallen ontheffing herkent u aan de lichtgroene kleur en een lopende ontheffing aan de dondergroene kleur.

Geen ontheffing, maar toch een vrijstelling
Voor een aantal werkzaamheden is geen ontheffing nodig, maar is een vrijstelling voldoende. Het gaat om werkzaamheden die vaak voorkomen of voorspelbaar zijn, zoals groenonderhoud binnen een gemeente of de werkzaamheden van waterschappen. Deze vrijstelling, maatregelen en de voorwaarden die daarbij horen staan in een gedragscode soortenbescherming. Op deze kaart ziet u de gedragscodes niet terug.

Ontheffing niet op de kaart?
Het kan zijn dat niet alle zaken worden weergegeven i.v.m. de overgang van Squit XO naar OpenWave.